šeštadienis

*

trinti trinti trini, viską trinti, viską keisti, trokšti kažko naujo naujo naujo

2 komentarai: